Samsung「撈埋」電單車擋風玻璃

「三叔」Samsung 的手機、電視等產品大家都好熟喇,不過唔好唔記得佢重係全球其中一個最大型的屏幕生產商。有見及此,Samsung 亦打算「撈過界」生產埋電單車擋風玻璃。日前品牌推出一條短片公佈旗下概念性的 Smart更多…

Samsung「撈埋」電單車擋風玻璃

「三叔」Samsung 的手機、電視等產品大家都好熟喇,不過唔好唔記得佢重係全球其中一個最大型的屏幕生產商。有見及此,Samsung 亦打算「撈過界」生產埋電單車擋風玻璃。日前品牌推出一條短片公佈旗下概念性的 Smart更多…