Jaguar Land Rover 的「未來軚盤」

4 Sep, 2017 By vincentcheung@scmedia.com.hk

Jaguar Land Rover 將於後日 (9 月 7 日) 在倫敦舉行的 Tech Fest 活動中有重要發表! 不過就唔係乜嘢新車,而係上圖呢嚿鐵 — 一個未來概念軚盤!!!

車廠方面暫時只係發佈咗呢張相同少少資料,呢個名為 “Sayer” 的「未來軚盤」是首個結合語音控制及人工智能的軚盤,可執行過百個功能及工序。

除了 AI 之外,Sayer 未來軚盤同時展示咗 Jaguar Land Rover 對 2040 年之後嘅未來汽車發展新方向之預視! Jaguar Land Rover 相信未來汽車除咗會繼續由部份人私人擁有外,更大部份嘅汽車將會「共享化」,而人們唯一一樣要私有化嘅汽車零件,就係呢個 Sayer 軚盤,當你需要駕駛時,Sayer 先至會連接共享汽車平台為你安排汽車。

至於點解命名為 “Sayer”,原來係為以紀念 1951 年至 1970 年間效力 Jaguar 並領導 E-Type 及 XJS 設計、開發工作的傳奇汽車設計師 Malcolm Sayer。

 

Related POSTS